Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus X SEB Tallinna sügisjooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2009 korraldus number 1414
Redaktsiooni kehtivus:02.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. september 2009 nr 1414-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus X SEB Tallinna sügisjooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ punkti 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 10 lg 3, § 18 lg 1, § 19 lg 2 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja § 4 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna linnasekretäri 1. aprilli  2003 käskkirja nr PO-3/03/256 p-ga 1.12 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi 3. augusti 2009 avaliku ürituse loa taotlusest ja 17. augusti 2009 avaldusest

 

 

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi (registrikood 80140548) X SEB Tallinna sügisjooksu võistluskeskuse paiknemisega Vabaduse väljakul 13. septembril 2009 kella 09.00-st kuni kella 15.00-ni Põhja-Eesti Päästekeskuse, Põhja Politseiprefektuuri, Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Kesklinna Valitsuse kooskõlastustes esitatud tingimustel.

2. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubil sulgeda liiklusele X SEB Tallinna sügisjooksu ajaks 13. septembril 2008 kella 09.00-st kuni 14.30-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

2.1 Vabaduse väljak;

2.2 Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Viru väljaku vahel;

2.3 Viru väljak;

2.4 Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel (v.a ühistransport);

2.5 Filmi tänav Bensiini tänava ja Nafta tänava vahel;

2.6 Nafta tänav Filmi tänava ja Tuukri tänava vahel;

2.7 Tuukri tänav Nafta tänava ja Jõe tänava vahel;

2.8 Rannamäe tee Ahtri tänava ja Pikk tänava vahel;

2.9 Pikk tänav Rannamäe tee ja Tolli tänava vahel;

2.10 Tolli tn;

2.11 Laboratooriumi tänav Tolli tänava ja Suurtüki tänava vahel.

3. Lubada Mittetulundusühingul Spordiürituste Korraldamise Klubi piirata liiklust 13. septembril 2009 kella 6.00-st kuni 18.00-ni järgmistel Tallinna teedel ja tänavatel:

3.1 Pirita teel;

3.2 Ahtri tänaval;

3.3 Toompuiesteel;

3.4 Kaarli puiesteel;

3.5 Šnelli pargi ja Tornide väljaku jalgteel.

4. Vabastada Mittetulundusühing Spordiürituste Korraldamise Klubi punktides 2 ja 3 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemismaksust ja ühistranspordi ümbersuunamisega kaasneva kulu kompenseerimisest.

5. Ürituse korraldajal võimaldada elanike ja asutuste juurdepääs punktides 2 ja 3 nimetatud tänavate piirkonda ning tagada linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest ja paigaldada ärajäävatesse peatustesse vastav info. Juurdepääsu võimalust hindab ja otsustab reguleerija lähtuvalt liiklusolukorrast.

6. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 13. septembril 2009 alates kella 09.00-st kuni 14.30-ni:

6.1 teha liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussidel linnast väljuval suunal paiknev Vabaduse väljak peatus Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

6.2 suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule marsruudil Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

6.3  suunata liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 autobussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused V. Reimani tänaval Maneeži peatuses ja A. Laikmaa tänaval autobussiliinide 14, 15 ja 48 A. Laikmaa peatuses;

6.4 suunata liini nr 3 autobussid ümbersõidule Kopli suunal marsruudil A. Lauteri tänav, Rävala puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suurtüki tänav, Põhja puiestee, Soo tänav ja Veerenni tänava suunal Tööstuse tänav, Vana-Kalamaja tänav, Kotzebue tänav, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak, tehes täiendavad peatused mõlemal suunal Estonia puiesteel paiknevates trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatustes ja Toompuiesteel paiknevas Balti jaam peatustes;

6.5 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule Männiku suunal marsruudil Narva maantee, V. Reimani, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Pärnu maantee ja Pirita suunal marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Männiku suunal Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 67 ja 68 Kunstiakadeemia peatuses, Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja Pirita suunal Pärnu maanteel paiknevas autobussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses ja A. Laikmaa tänaval autobussiliinide 14, 15 ja 48A. Laikmaa peatuses;

6.6 suunata liinide nr 18 ja 36 autobussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses, linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses ja liini nr 36 autobussidel kesklinna suunal Pärnu maanteel paiknevas autobussiliinide nr 14, 18, 20 ja 20A Vabaduse väljak peatuses;

6.7  suunata liini nr 15 autobussid ümbersõidule marsruudil Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses;

6.8 suunata liinide nr 19, 29, 35, 44 ja 51 autobussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, V. Reimani, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, tehes täiendava peatuse V. Reimani tänaval Maneeži peatuses ja A. Laikmaa tänaval autobussiliinide 2, 18 ja 40 A. Laikmaa peatuses;

6.9 pikendada kesklinna suunal liini nr 50 autobusside marsruuti Majaka tänavale, Lubja tänavale, Tartu maanteele, Rävala puiesteele, A. Laikmaa tänavale, Narva maanteele, Pronksi tänavale, Tartu maanteele, Lasnamäe tänavale, Majaka tänavale ja Majaka põik tänavale, tehes täiendavad peatused pikendatud marsruudile jäävates peatustes ja täiendava ajutise peatuse linnast väljuval suunal Majaka põik tänaval peale Majaka tänava ristmikku ning lõpp-peatuse A. Laikmaa tänaval autobussiliinide 2, 18 ja 40 A. Laikmaa peatuses;

6.10 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele nr 1A, 3, 8, 15, 18, 19, 34A, 29, 35, 38, 40, 44 ja 51 vabad sõidugraafikud ja teha seisuajad linna äärsetes lõpp-peatustes;

6.11 teha autobussiliinidele nr 1A, 5, 8, 19, 34A, 29, 35, 38, 44, 51 ja 60 Narva maanteele kesklinna suunal paiknevad J. Poska ja F. R. Kreutzwaldi peatused ning autobussiliinidel nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 Pirita teel kesklinna suunal paiknevad Maarjamäe ja Lauluväljak peatused tee keskel peatuste asukohtades;

6.12 suunata liinide nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 autobusside liiklus Pirita teel vana Pirita tee ja Narva maantee ristmike vahelisel lõigul kesklinna liiklussuunalt linnast väljuvale liiklussuunale.

7. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil 13. septembril 2009 katkestada liinidel nr 1, 2, 3 ja 4 trammide liiklus alates kella 10.00-st kuni 14.00-ni.

8.  Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid 13.septembril 2009 alates kella 09.00-st kuni 14.30-ni:

8.1  suunata liini nr 20 autobussid ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Pärnu maantee tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kunstiakadeemia peatuses ja linnast väljuval suunal Estonia puiesteel enne Pärnu maanteega ristumist paiknevas trollibussiliinide nr 1, 2, 3 ja 6 Vabaduse väljak peatuses;

8.2  suunata liini nr 2 autobussid ümbersõidule marsruudil Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee tehes peatuse Gonsiori tänaval enne trammiteed paiknevas autobussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses;

8.3 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele vabad sõidugraafikud.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Spordiürituste Korraldamise Klubi ja Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 5–8 nimetatud isikutele.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär