Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mündi tn 2// Raekoja plats 10// Saiakang 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kommunaalamet)
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2009 korraldus number 1335
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 18.04.2012 nr 554

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. august 2009 nr 1335-k

 

 

 

 

 

Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kommunaalamet)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 “Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ p-ga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 “Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ p-ga 3 ning tulenevalt Põhja Politseprefektuuri 12. juuni 2009 kirjast nr PHJ 10-1.11.2/43637 ja Tallinna Kommunaalameti 4. juuni 2009 kirjast 1.3-1/709

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna linna ja Põhja Politseiprefektuuri (registrikood 70006754) vahel 10. augustil 1998 sõlmitud mitteeluruumi rendileping nr 02-98151 Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 II korruse äriruumidele nr 13-9 – 13-10 (inv pl) üldpinnaga 59,0 m² kasutamiseks ametiruumidena.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras Tallinna Kommunaalameti (registrikood 75014913) kasutusse tasuta ja tähtajatult Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 II korruse äriruumid nr 13-1 -13-5, 13-7 - 13-14 (inv pl) üldpinnaga 241,1 m2 ja III korruse äriruumid nr 14-4 -14 -17 (inv pl) üldpinnaga 275,5 m2 (pind kokku 516,6 m2) järgmistel tingimustel:
(Tlv k 18.04.2012 nr 554)

2.1 äriruume kasutatakse ametiruumidena;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh haldus-, hooldus- ja remondikulud), maksud ja koorimised.
(Tlv k 18.04.2012 nr 554)

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korraldus nr 3010-k ja 21. veebruari 2007 korraldus nr 316-k.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Põhja Politseiprefektuurile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär