Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2009 määrus number 64 [RT IV, 07.06.2013, 18]
Jõustumine:24.08.2009
Redaktsiooni kehtivus:24.08.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 18]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 19. august 2009 nr 64

 

 

 

Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p‑de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 155 osaliselt kehtestatud „Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringust“.

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Kopli asumis Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Meeruse tänav vastavalt lisale.

§ 2. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 24. augustil 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

19. augusti 2009 määruse nr 64

“Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas“

LISA

Meeruse tänava skeem

Meeruse tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär