Tallinna Linnavalitsus 19.08.2009 määrus number 63.
Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi asutamine Tvk o 122 11.06.2009
2 Tallinna linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Tvk m 20 04.04.2002 15.04.2002