Tallinna Linnavalitsus 19.08.2009 määrus number 63.
Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine