Tallinna Linnavalitsus 12.08.2009 korraldus number 1305.
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Punane tn 48a)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996