Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna linna meenekonkursi "Tallinna kingitus" tööde hindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 12.08.2009 korraldus number 1304
Redaktsiooni kehtivus:12.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. august 2009 nr 1304-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna linna meenekonkursi “Tallinna kingitus“  tööde hindamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korralduse nr 668-k alusel ning tulenevalt vajadusest leida Tallinnale iseloomulikud meened, mida kinkida Tallinna ametlikele külalistele ja koostööpartneritele

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna linna meenekonkursile “Tallinna kingitus“ esitatud tööde hindamiseks (edaspidi komisjon).

 

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

                                                                                                                                   

esimees:   Kaia Jäppinen        Tallinna abilinnapea;

liikmed:   Kairi Teniste          Tallinna Ettevõtlusameti juhataja;

Heili Luik               Tallinna Linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja;

Evelin Tsirk           Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

Tiia Palmaru           Tallinna Linnakantselei teabeosakonna juhataja;

Urmas Kaldaru       Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer.

     

3. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd korraldab Tallinna linna meenekonkursi “Tallinna kingitus“ korraldustoimkond. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile 2009. aasta septembrikuus.

 

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär