Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuse andmine
Tallinna Linnavalitsus 05.08.2009 korraldus number 1284
Redaktsiooni kehtivus:05.08.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. august 2009 nr 1284-k

 

 

Parkimistasu soodustuse andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2009. aastaks parkimistasu soodustus korralduse lisas nimetatud asutustele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. august 2009

korralduse nr 1284-k

LISA

 

 

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Lubatud parkimisala

Lubatud hind kroonides

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

 

 

1

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu

(95%)

1

31.12.2009

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Lubatud parkimisala

Lubatud hind kroonides

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

 

2

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

1

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu

(95%)

1

31.12.2009

 

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes