Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 1 // Telliskivi tn 27 asuvate korteriomandite koosseisu kuuluva kaasomandi osa arvelt kahe uue korteriomandi moodustamiseks ja võõrandamiseks sõlmitava võlaõigusliku kokkuleppe heakskiitmine ning volituste andmine Aavo
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1224
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1224-k

 

 

Õle tn 1 // Telliskivi tn 27 asuvate korteriomandite koosseisu kuuluva kaasomandi osa arvelt kahe uue korteriomandi moodustamiseks ja võõrandamiseks sõlmitava võlaõigusliku kokkuleppe heakskiitmine ning volituste andmine Aavo Väänale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lg 2, asjaõigusseaduse § 54 lg 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2001 määruse nr 43 „Ehitise või selle osa kasutamise otstarbe muutmise ja eluruumide hooneregistrist kustutamise korra kinnitamine“ punktiga 3 ning tulenevalt Korteriühistu Õle 1 erakorralise üldkoosoleku protokollist nr 2/09

 

 

1. Kiita heaks Õle tn 1 // Telliskivi tn 27 asuvate korteriomandite koosseisu kuuluva kaasomandi osa arvelt kahe uue korteriomandi moodustamiseks ja võõrandamiseks sõlmitav võlaõiguslik kokkulepe.

2. Volitada Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhatajat Aavo Vääna Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud võlaõiguslikule kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aavo Väänale, Põhja-Tallinna Valitsusele, Korteriühistule Õle 1.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär