Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1191
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

            1. juuli 2009 nr 1191-k

 

 

Tondi tn 55 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 korraldusega nr 2220-k

 

 

1. Võtta vastu Tondi tn 55 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 08104. Detailplaneeringu eesmärk on Kristiine linnaosas asuva 3,32 ha suuruse ärimaa sihtotstarbega Tondi tn 55 kinnistu jagamine viieks krundiks: neljaks ärimaa ja üheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krundiks.

2. Tallinna Linnavaraametil sõlmida moodustatavate kinnistute omanikega võlaõiguslik hoonestusõiguse tingimuste muutmise kokkulepe. Pärast detailplaneeringu kehtestamist sõlmida hoonestusõiguse tingimuse muutmise asjaõiguslik kokkulepe.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Tallinna Linnaplaneermise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär