Katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 25.06.2009 korraldus number 1125

Redaktsiooni kehtivus 25.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 1125‑k

 

 

Katastriüksuste aadresside muutmine Kesklinnas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg-te 2 ja 3, § 11 lg 8 ning § 18 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1  Senine aadress – Estonia pst 1/3

Katastritunnus – 78401:102:0080

Kinnistusregistri registriosa – 368001

Uus aadress – Estonia pst 1 // Estonia pst 3

1.2  Senine aadress – Gonsiori tn 12/12A

Katastritunnus – 78401:103:0320

Kinnistusregistri registriosad – 3681301 kuni 3686201

Uus aadress – Gonsiori tn 12 // Gonsiori tn 12a

1.3  Senine aadress – J. Kunderi tn 35/35A

Katastritunnus – 78401:112:1450

Kinnistusregistri registriosad – 20402901 kuni 20405101

Uus aadress – J. Kunderi tn 35 // J. Kunderi tn 35a

1.4  Senine aadress – Harju tn 7/9

Katastritunnus – 78401:101:2570

Kinnistusregistri registriosa – 1868401

Uus aadress – Harju tn 7 // Harju tn 9

1.5  Senine aadress – Narva mnt 19/21/23

Katastritunnus – 78401:114:2400

Kinnistusregistri registriosad – 15925801 kuni 15937401 ja 20239301

Uus aadress – Narva mnt 19 // Narva mnt 21 // Narva mnt 23

1.6  Senine aadress – Narva mnt 19/23E

  Katastritunnus – 78401:114:2090

  Uus aadress – Narva mnt 23e

1.7  Senine aadress – Kadri tee 3/5

  Katastritunnus – 78401:115:2510

  Kinnistusregistri registriosa – 3677701

  Uus aadress – Kadri tee 3 // Kadri tee 5

1.8  Senine aadress – Rataskaevu tn 10/12

  Katastritunnus – 78401:101:4430

  Kinnistusregistri registriosa – 18463701

  Uus aadress – Rataskaevu tn 10 // Rataskaevu tn 12

1.9  Senine aadress – Rataskaevu tn 18/20

  Katastritunnus – 78401:101:0500

  Kinnistusregistri registriosa – 17401

  Uus aadress – Rataskaevu tn 18 // Rataskaevu tn 20

1.10  Senine aadress – Rüütli tn 2 / Lühike jalg 1/3

  Katastritunnus – 78401:101:0001

  Kinnistusregistri registriosad – 5931501 kuni 5932201

  Uus aadress – Rüütli tn 2 // Lühike jalg 1 // Lühike jalg 3

1.11  Senine aadress – Rüütli tn 16/18

  Katastritunnus – 78401:101:3700

  Kinnistusregistri registriosad – 10070701 kuni 10070901

  Uus aadress – Rüütli tn 16 // Rüütli tn 18

1.12  Senine aadress – Tartu mnt 55/59

  Katastritunnus – 78401:112:1170

  Kinnistusregistri registriosad – 5078901 kuni 5083801 ja 14167001

  Uus aadress – Tartu mnt 55

1.13  Senine aadress – Lastekodu tn 15/17

  Katastritunnus – 78401:111:0470

  Kinnistusregistri registriosad – 7256301 kuni 7263401

  Uus aadress – Lastekodu tn 15

 

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel Valitsusel paigaldada Narva mnt 23e, Tartu mnt 55 ja Lastekodu tn 15 hoonele aadressi numbrimärk 1. septembriks 2009.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Arco Ärikeskuse OÜ-le, Korteriühistule Kondor, Osaühingule Seimond, OSAÜHINGULE ENDERN, Korteriühistule Juhan Kunderi 35A, Brinston Inn OÜ-le, Osaühingule Versio Kinnisvara, Narva mnt 19/21/23 korteriühistule, Aktsiaseltsile TTP, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Vabariigi Presidendi Kantseleile, Aktsiaseltsile Vanaema Juures, XXXXXXXX, Korteriühistule Lühike Rüütel, osaühingule Galerii Kaks, Arco Vara Saare Kinnistud OÜ-le, XXXXXXXX, Korteriühistule Tartu 55/59, Osaühingule Hitivabrik, Osaühingule Ergostom, KORTERIÜHISTULE LASTEKODUMAJA, Osaühingule Puumel, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär