Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 määrus number 25
Jõustumine:01.07.2009
Kehtetuks tunnistamine:21.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - 20.12.2009

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:


Tvk m 17.12.2009 nr 41, jõustumine 21.12.2009, rakendatakse alates 01.01.2010

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

25. juuni 2009 nr 25

 

 

Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning Tallinna põhimääruse § 29 lg 1 p 4 ja § 39 lg 1 p 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruses nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis” punkti 1 “Tallinna Linnavolikogu Kantselei” muudetakse ning koosseisust kustutatakse haridus-ja kultuuri nõuniku ametikoht 1. juulist 2009 ning kontrollinõuniku ametikoht 1. septembrist 2009. Tallinna Linnavolikogu Kantselei teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 26 alates 1. juulist 2009 ning 25 alates 1. septembrist 2009.

2) lisa 3 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate palgaastmete jaotus 2009. aastal” punktis 1.2.1 toodud ametinimetuste loetelust jäetakse välja sõnad “ja kontrollinõunik”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2009. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. septembril 2009.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees