Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 otsus number 146.
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010–2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine