Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 otsus number 146.
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010–2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega "Linnapeade pakt" Tvk o 16 05.02.2009
2 Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine Tvk o 129 19.06.2008
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996