Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 määrus number 22.
Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sporditegevuse toetamise kord Tvk m 28 21.08.2008 01.09.2008