Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 määrus number 22.
Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm Tlv m 97 23.12.2008 01.01.2009
2 Sporditegevuse toetamise taotluse ning treenerite ja harrastajate nimekirja vorm Tlv m 67 08.10.2008 13.10.2008 RT IV, 27.06.2013, 23