Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Kaimo Järvikule Tallinna Linnavalitsuse esindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 17.06.2009 korraldus number 1096
Redaktsiooni kehtivus: - 19.01.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.01.2011 nr 69

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2009 nr 1096-k

 

 

Volituse andmine Kaimo Järvikule

Tallinna Linnavalitsuse esindamiseks

 

 

 

Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 49 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 “Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord” § 4 lg‑te 4 ja 6 ja § 6 lg 1 alusel

 

 

     

1. Volitada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhatajat Kaimo Järvikut (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna Linnavalitsust kõigis Eesti Vabariigi kohtutes väärteoasjades kohtuvälise menetleja nimel tehtud otsuse peale esitatud kaebuste lahendamisel.

2. Volitus annab esindajale õiguse teha kohtus esindatava nimel kõiki protsessitoiminguid, sh kaebusest loobumine, kaebuse tunnistamine või kompromissi sõlmimine.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kaimo Järvikule.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär