Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005–2007
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 131
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 131

 

 

 

 

Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 30. oktoobri 2008 revisjoniaktist nr 7/2008 “Tallinna linna meediakulude kasutamise otstarbekuse kontroll õigusaktidega sätestatud ulatuses ajavahemikul 2005–2007“, revisjonikomisjoni 26. jaanuari 2009 otsusest nr 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 istungi protokollis nr 6 esitatud seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et kontrollitud linna ametiasutustes on meediaks ettenähtud linnaeelarvelisi vahendeid kasutatud otstarbekalt.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees