Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2005–2007
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 132
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 132

 

 

 

 

Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2005–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 18. detsembri 2008 ja 13. jaanuari 2009 revisjoniaktidest nr 4/2008 “Tallinna Visioonikonverentsi korraldamisega seotud lepingute seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemikul 2005–2007“, Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 30. märtsi 2009 otsusest nr 6, Tallinna Linnavolikogu esimehe 8. aprilli 2009 seisukohast ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 istungi protokollis nr 18 esitatud seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantselei poolt organiseeritud Visioonikonverentsid aastatel 2005–2007 omasid planeeritud eelarveid, millest peeti ettenähtud korras kinni.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada otsus Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees