Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõidu õiguse andmine XXV laulu- ja XVIII tantsupeol "ÜhesHingamine" osalejatele
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 124
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 124

 

 

 

 

Tasuta sõidu õiguse andmine XXV laulu- ja XVIII tantsupeol “ÜhesHingamine“ osalejatele

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 29 lg 3, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 7 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud “Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra“ p 3.2.3 alusel ning tulenevalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse taotlusest

 

 

1. Anda XXV laulu- ja XVIII tantsupeol “ÜhesHingamine“ osalejatele tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis autobussi-, trammi- ja trolliliinidel 30. juunist kuni 5. juulini 2009.

2. Tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on spetsiaalkujundusega akrediteerimise randmepael.

3. Tallinna Linnavalitsusel arvestada saamata jääva piletituluga Tallinna linna 2009. aasta eelarve muutmise ja esimese lisaeelarve eelnõu koostamisel.

4. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees