Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi asutamine
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus number 122
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2018 - ...
Märkus: Pealkiri kuni 13.12 Tallinna mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi asutamine

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 13.12.2018 nr 179, vastuvõetud 13.12.2018

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2009 nr 122

 

 

 

 

Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi asutamine
(Tvk o 13.12.2018 nr 179, vastuvõetud 13.12.2018)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 431 lg‑ga 1, § 433 lg‑ga 1 ja § 434 lg‑ga 1 ning tulenevalt vajadusest tagada mittetulundustegevuse toetuste jagamise protsessi läbipaistvus ja andmete kättesaadavamaks muutmine Tallinna linna ametiasutustele töö paremaks korraldamiseks

 

 

     

1. Asutada andmekogu nimetusega Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (edaspidi register).
(Tvk o 13.12.2018 nr 179, vastuvõetud 13.12.2018)

2. Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

3. Registri omanik on Tallinna linn.

4. Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnakantselei.

5. Tallinna Linnakantseleil esitada 5. augustiks 2009 Tallinna Linnavalitsusele kinnitamiseks registri põhimäärus.

6. Registri arendamise, täiendamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Linnakantseleile tsentraliseeritud IT kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

7. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna linna ametiasutustele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees