Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna linna ja Tallinna Entertainment LLC vahel 7. mail 2009 sõlmitud kokkuleppe täitmiseks
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 1027
Redaktsiooni kehtivus: - 07.10.2015

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 07.10.2015 nr 1473

REDAKTSIOON:

Tlv k 10.06.2009 nr 1027

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2009 nr 1027-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna linna ja Tallinn Entertainment LLC vahel 7. mail 2009 sõlmitud kokkuleppe täitmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tuleneval Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusest nr 80 „Tallinna linna omandis olevaid Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20d, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi tn 9, Mere pst 18, Mere pst 20B ja Logi tänav lõik T-2 kinnistuid puudutava kokkuleppe põhitingimuste projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale”

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 80 „Tallinna linna omandis olevaid Mere pst 20, Mere pst 20C, Mere pst 20d, Mere pst 20E, Logi tn 7, Logi tn 9, Mere pst 18, Mere pst 20B ja Logi tänav lõik T-2 kinnistuid puudutava kokkuleppe põhitingimuste projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale” alusel Tallinna linna ja Tallinn Entertainment LLC vahel 7. mail 2009 sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjon järgmises koosseisus:

    Komisjoni esimees                Taavi Aas                     abilinnapea

    Komisjoni aseesimees           Väino Sarnet                Tallinna Linnakantselei, linna sisekontrolöri

teenistuse ekspert

Komisjoni liikmed                Toomas Õispuu            Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

                                           Otto Poppel                  Tallinna Keskkonnaameti juhataja

                                           (Tlv k 10.06.2009 nr 1027)

                                           Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

                                           Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja

                                           Marek Jürgenson                 Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

                                           (Tlv k 10.06.2009 nr 1027)

                                           Anu Kivilo                    Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja

                                           Einike Uri                     Tallinna Linnavaraameti juhataja

                                           Priit Lello                      Tallinna Linnakantselei, õigusdirektor

                                           Enno Tamm                  Tallinna Linnavolikogu liige

                                           (Tlv k 10.06.2009 nr 1027)

Endrik Mänd                Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linna peaarhitekt

Boris Dubovik              Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, muinsuskaitse osakonna juhataja

                                                Karin Tammemägi          Põhja-Tallinna linnaosa vanem

                                          (Tlv k 10.06.2009 nr 1027)

                                               Aini Härm                      Kesklinna linnaosa vanem

                                         (Tlv k 10.06.2009 nr 1027)

Komisjoni sekretär              Kerttu Märtin               Tallinna Linnaplaneerimise Amet,

koordinaator    

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis  2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär