Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 1026.
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996