Tallinna Linnavalitsus 10.06.2009 korraldus number 990.
Filtri tee 18 kinnisasja 5270/111119 mõttelise osa Tallinna linnale tasuta võõrandamise taotlemine, kinnisasja kaasomandi valdamise ja kasutamise kokkuleppe tingimuste määramine ning kinnisasja mõttelisele osale valitseja

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996