Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korralduse nr 393-k "Ajutise komisjoni moodustamine jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamise ettevalmistamiseks" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2009 korraldus number 970
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2009 nr 970-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korralduse nr 393-k „Ajutise komisjoni moodustamine jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamise ettevalmistamiseks“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korralduse nr 393-k „Ajutise komisjoni moodustamine jäätmeveo ja tänavapuhastusega tegeleva Tallinna linna äriühingu või asutuse asutamise ettevalmistamiseks“ punkti 5.4 ja sõnastada see järgmiselt:

„5.4 teha 2. septembriks 2009 linnavalitsusele ettepanekud linna äriühingu või asutuse asutamise või asutamata jätmise kohta.“

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär