Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 03.06.2009 korraldus number 956
Redaktsiooni kehtivus: - 25.08.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.08.2010 nr 1272

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.02.2010 nr 245

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    3. juuni 2009 nr 956-k

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lõige 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud „Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ punktidega 2.1, 2.2 ja 2.4

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Edgar Savisaar             Tallinna linnapea

liikmed: Kaia Jäppinen                           Tallinna abilinnapea

Rein Ilves                                 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, juhataja

Ilona-Evelyn Rannala                Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö  osakonna juhataja

Riina Vaap                               Tallinna Noorsootöö Keskus, direktor

Urmas Sadam                           Tallinna Haridusamet, koolivälise töö osakonna vanemspetsialist

Reet Rääk                                Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, hoolekandeosakonna peaspetsialist

Tiit Terik                                  Pirita linnaosa vanem (Sihtasutuse Õpilasmalev nõukogu esindaja)
(Tlv k 17.02.2010 nr 245 )

Henri Kaselo                            abilinnapea nõunik

Katrin Siska                             Tallinna Linnakantselei, referent

2. Kutsuda komisjoni töös osalema komisjoni liikmetena:

Niina Sõtnik                             Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja
(Tlv k 17.02.2010 nr 245 )

Cristo Pajust                             noorteorganisatsioonide esindaja

Daniel Sepp                              noorteorganisatsioonide esindaja

Veronika Madalvee                  noorteorganisatsioonide esindaja

Kristjan Kaer                           noorteorganisatsioonide esindaja

Robert Lang                             noorteorganisatsioonide esindaja

Eliis Vennik                              noorteorganisatsioonide esindaja

Raimond Kaljulaid                    noorteorganisatsioonide esindaja

Sven Kõllamets                        noorteorganisatsioonide esindaja

Jaanus Riibe                             noorteorganisatsioonide esindaja

3. Tallinna linna noortenõukogu tehnilist teenindamist ja asjaajamist korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Nõukogu koosoleku kokkukutsumise otsustab nõukogu esimees.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2004 määrus nr 29 „Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine“.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär