Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 107

Redaktsiooni kehtivus 20.02.2020 - ...
REDAKTSIOON:
Tvk o 20.02.2020 nr 12, vastuvõetud 20.02.2020
 
 
 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 107

 

 

 

 

Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 8 lg 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 4. septembri 2008 otsuse nr 174 “Tallinna Televisiooni kontseptsiooni heakskiitmine ja kontseptsiooni elluviimise kava kinnitamine“ p 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 39 kehtestatud “Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra“ § 3 p 1 ja § 7 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisa 3 “Kulude eelarve“ alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Asutada Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi sihtasutus).

2. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, ja aadress on Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

4. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on kaasaegsete kommunikasioonivahendite kaudu kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV‑teenuseid.

5. Tallinna Linnavalitsusel anda sihtasutuse asutamisel sellele rahalise sissemaksena üle 100 000 (ükssada tuhat) krooni.

6. Määrata sihtasutusele viieliikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

6.1 Leonid Mihhailov, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.2 Andres Kollist, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.3 Tarmo Lausing, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.4 Lev Vaino, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.5 Georg Pelisaar, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Põlva linn.

7. Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Saku vald.

8. Sihtasutuse juhatusel korraldada sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmine.

9. Volitada Toomas Tamme’t, isikukood xxxxxxxxxxx, avama sihtasutuse nimel pangakonto AS‑s SEB Pank.

10. (Kehtetu - Tvk o 20.02.2020 nr 12, vastuvõetud 20.02.2020)
11. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

12. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees