Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 18.12.2008 nr 51
 
Tvk m 27.11.2008 nr 39
 
Tvk o 04.09.2008 nr 174
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 25.09.2019 nr 1221
 
Tlv k 16.01.2019 nr 73
Aktile viitab
 
Tlv k 29.08.2012 nr 1172
 
Tlv k 28.06.2012 nr 1051
 
Tlv k 15.06.2011 nr 1084
 
Tlv p 22.12.2010 nr 51
 
Tlv k 30.03.2010 nr 481
Akti muudavad
 
Tvk o 20.02.2020 nr 12
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 107
Redaktsiooni kehtivus:20.02.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 20.02.2020 nr 12, vastuvõetud 20.02.2020
 
 
 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 107

 

 

 

 

Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 8 lg 1 ja 2, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 4. septembri 2008 otsuse nr 174 “Tallinna Televisiooni kontseptsiooni heakskiitmine ja kontseptsiooni elluviimise kava kinnitamine“ p 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 39 kehtestatud “Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise korra“ § 3 p 1 ja § 7 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisa 3 “Kulude eelarve“ alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Asutada Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi sihtasutus).

2. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, ja aadress on Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

4. Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on kaasaegsete kommunikasioonivahendite kaudu kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni, meelelahutust ja TV‑teenuseid.

5. Tallinna Linnavalitsusel anda sihtasutuse asutamisel sellele rahalise sissemaksena üle 100 000 (ükssada tuhat) krooni.

6. Määrata sihtasutusele viieliikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

6.1 Leonid Mihhailov, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.2 Andres Kollist, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.3 Tarmo Lausing, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.4 Lev Vaino, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn;

6.5 Georg Pelisaar, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Põlva linn.

7. Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Saku vald.

8. Sihtasutuse juhatusel korraldada sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmine.

9. Volitada Toomas Tamme’t, isikukood xxxxxxxxxxx, avama sihtasutuse nimel pangakonto AS‑s SEB Pank.

10. (Kehtetu - Tvk o 20.02.2020 nr 12, vastuvõetud 20.02.2020)
11. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

12. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees