Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 113
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 113

 

 

 

 

Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 26. veebruari 2009 revisjoniaktist nr 13/2009 “Tallinna Noorsootöö Keskuse eelarveliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2005–2007“, revisjonikomisjoni 30. märtsi 2009 otsusest nr 5 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil pöörata suuremat tähelepanu haldusala asutuste teenuse osutamise lepingute kvaliteedile.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Tallinna Noorsootöö Keskusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees