Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004–2007
Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 112
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

28. mai 2009 nr 112

 

 

 

 

Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004–2007

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 28. veebruari 2009 revisjoniaktist nr 16/2009 “Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Linnamuuseumi ja Tallinna Keskraamatukogu eelarveliste vahendite kasutamise kontroll ajavahemikul 2004–2007“, revisjonikomisjoni 30. märtsi 2009 otsusest nr 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse ja revisjoniakti kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et kontrollitud asutustes on kasutatud eelarvelisi vahendeid sihipäraselt ja asutuste poolt tehtud kulutused on jäänud eelarve piiresse. Aktis tehtud ettepanekutega on arvestatud ja puudused on kõrvaldatud.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees