Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 otsus number 110.
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (ravikindlustuse seaduse § 56 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122) muutmiseks

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna abipakett linnaelanikule ja ettevõtjale Tvk o 71 16.04.2009