Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 korraldus number 874
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 27.04.2011 nr 710
Tlv k 27.01.2010 nr 112

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 874-k

 

 

Ajutise merekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korralduse nr 1725-k „Merekomisjoni moodustamine“ p-st 1

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korralduse nr 1725-k punktiga 1 moodustatud ajutise merekomisjoni uus koosseis järgmiselt:

1.1 Esimees:     Taavi Aas                        Tallinna abilinnapea

                           (Tlv k 27.01.2010 nr 112)

      Liikmed:     Toomas Vitsut                          Tallinna Linnavolikogu esimees

                        Kalle Klandorf                         Tallinna abilinnapea

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 710)

Andres Harjo                           Tallinna Transpordiameti juhataja

                           Otto Popel                              Tallinna Keskkonnaameti juhataja

                        (Tlv k 27.04.2011 nr 710)

Ain Valdmann                           Tallinna Kommunaalameti juhataja

Tooma Õispuu                          Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja

                        Priit Kutser                               Abilinnapea nõunik

Andres Kompus                       Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist

1.2 Kutsuda komisjoni töös osalema:

                        Jaanus Mutli                              Tallinna Linnavolikogu liige

                        (Tlv k 27.01.2010 nr 112)

Kalev Kallo                              Riigikogu liige

Nathan Tõnnisson                     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja

                        Ain Kaljurand                           aktsiaseltsi TALLINNA SADAM juhatuse esimees

                        Jüri Lember                              Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu

                                                                        volikogu aseesimees

                         (Tlv k 27.01.2010 nr 112)

Viktor Palmet                           Mittetulundusühingu Eesti Sadamate Liit tegevdirektor

Kalev Vapper                           Mittetulundusühingu Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi juhatuse liige

                        Anu Hallik-Jürgenstein BLRT Grupp Aktsiaseltsi kommunikatsioonidirektor

Enn Rohula                               Lindaliini aktsiaseltsi juhatuse esimees

2.      Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2008 korraldus nr 1758-k “Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“.

3.      Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1.1 ja Tallinna Transpordiametil punktis 1.2 nimetatud isikutele.

4.      Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär