Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine laste- ja noortesõbralike arengutingimuste edendamiseks Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 korraldus number 870
Redaktsiooni kehtivus: - 12.04.2017

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 12.04.2017 nr 553

REDAKTSIOON:

Tlv k 28.05.2014 nr 861
Tlv k 28.03.2012 nr 454
Tlv k 22.06.2011 nr 1131
Tlv k 22.09.2010 nr 1429

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 870-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine laste- ja noortesõbralike arengutingimuste edendamiseks Tallinnas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt vajadusest jätkata UNICEF Eesti Rahvuskomitee poolt Tallinnale antud tiitliga „Laste- ja noortesõbralik linn“ tunnustatu arendamist

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon UNICEF Eesti Rahvuskomitee poolt Tallinnale antud tiitli „Laste- ja noortesõbralik linn“ perioodi lõpuni 2016. aasta detsembrini laste- ja noortesõbralike arengutingimuste loomise jätkamiseks ning uute laste- ja noortesõbralikkust soodustavate tegevuste algatamiseks ning elluviimise tagamiseks.
(Tlv k 28.03.2012 nr 454;
Tlv k 28.05.2014 nr 861)

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Esimees:           Mihhail Kõlvart              Tallinna abilinnapea

(Tlv k 22.06.2011 nr 1131)

Liikmed:           (Kehtetu - Kärt Kübarsepp Tallinna Ettevõtlusamet, turundusbüroo peaspetsialist - Tlv k 28.03.2012 nr 454)

Kirsika Lääts                Tallinna Transpordiamet, liikluskorralduse osakonna peaspetsialist

Kerttu Märtin               Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koordinaator

Ilona-Evelyn Rannala    Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö osakonna juhataja

(Kehtetu - Reet Rääk   Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, hoolekandeosakonna peaspetsialist - Tlv k 28.05.2014 nr 861)

Kristjan Saar                Tallinna Kesklinna Valitsus, kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja

Katrin Siska                 Kultuurikeskus Lindakivi, direktor

                        (Tlv k 22.09.2010 nr 1429)

Lennart Sundja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, kultuuri osakonna juhataja

Krista Toim                  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, ennetustöö sektori vaneminspektor

Andres Vakra               Tallinna Haridusamet, koolivälise töö osakonna juhataja

(Kehtetu - Maie Zernask Tallinna Keskkonnaamet, keskkonnahoiu osakonna peaspetsialist - Tlv k 28.03.2012 nr 454)

            Merilii Laanepere         Tallinna Keskkonnaamet, heakorra ja investeeringute osakonna peaspetsialist

                        (Tlv k 28.03.2012 nr 454)

                         Kätlin Viksne             Tallinna Ettevõtlusamet, ettevõtluse arendamise osakond, turundusbüroo peaspetsialist

                         (Tlv k 28.03.2012 nr 454)

                        Sole-Riin Sepp             Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, hoolekandeosakonna peaspetsialist
                       (Tlv k 28.05.2014 nr 861)

                        Reet Sillavee                 Eesti Noorteühenduste Liit, juhatuse esimees
                       (Tlv k 28.05.2014 nr 861)

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

Rita Makarova             Tallinna Linnavolikogu Kantselei, sotsiaal- ja tervishoiu-

                                      nõunik

(Kehtetu - Anni Kuller Eesti Noorteühenduste Liit, tegevjuht - Tlv k 28.03.2012 nr 454)

Tiiu Mägi                      MTÜ Aktiivikeskus, juhatuse liige

                        (Kehtetu - Mailis Ostra Eesti Noorteühenduste Liit, juhatuse esimees - Tlv k 28.05.2014 nr 861)

4. Komisjoni ülesanneteks on:

4.1 laste- ja noortesõbralikkust soodustavate tegevuskavade koostamine aastateks 2014-2017, linna ametkondade ja kolmanda sektori koostööpartnerite ühiste tegevuste algatamine, nende välja töötamine ning ellu viimise kontrollimine;
(Tlv k 28.03.2012 nr 454;
Tlv k 28.05.2014 nr 861)

4.2 linnaelanike pidev teavitamine laste- ja noortesõbraliku linna tiitliga seonduvast.

5. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Komisjon esitab tehtud töö osas aruande Tallinna Linnavalitsusele kalendriaasta kohta järgneva aasta märtsis.
(Tlv k 28.03.2012 nr 454)

6. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär