Tallinna Linnavolikogu 28.05.2009 määrus number 18.
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetlus

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine