Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 27.05.2009 määrus number 51
Jõustumine:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. mai 2009 nr 51

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.5.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määruse nr 19 punktiga 1 moodustatud Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Aleksander Raide;

2) komisjoni liikmeks kinnitatakse Taimi Kaup Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna arhitekt-maakorraldaja;

3) komisjoni liikme Priit Pärtelpoja ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktor;

4) komisjoni liikme Alo Brandti ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja;

5) komisjoni liikme Monika Pihlaku ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse maakorralduse osakonna juhataja;

6)  komisjoni sekretäri Mari Aderi ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna tagastamise sektori peaspetsialist.

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär