Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 845
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 845-k

 

 

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 20. mai 2009 korraldusega nr ......-k „Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja ametisse nimetamine“, Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 692-k „Linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja kohusetäitja määramine“, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja asetäitja Lea Kõiv linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 1. juunist 2009.

2. Lea Kõivul anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle linnaarhivaar - linnaarhiivi juhataja ametikohale nimetatud Küllo Arjakasele ning esitada akt 5. juunil 2009 kinnitamiseks linnapeale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lea Kõivule, Küllo Arjakasele ja Tallinna Linnaarhiivile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär