Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 838
Kehtetuks tunnistamine:25.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

KEHTETU:

Tlv k 25.06.2009 nr 1153

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 838-k

 

 

Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsuse nr 237 punktiga 2.1

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korralduse nr 298-k  punktiga 2 kinnitatud Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti Tallinna Linnavaraametiks ümberkorraldamise ajutise komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1.1 komisjoni koosseisust arvatakse välja Margus Kruusmägi ja Lüüli Kärner;

1.2 komisjoni liikmeteks kinnitatakse Einike Uri Tallinna Linnavaraameti juhataja ja Aet Taalkis Tallinna Linnavaraameti ökonoomika osakonna pearaamatupidaja;

1.3 Priit Pärtelpoja ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktor;

1.4 Alo Brandti ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja;

1.5 Monika Pihlaku ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse maakorralduse osakonna juhataja;

1.6 Janne Salumäe ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti personali juhtivspetsialist;

1.7 Gelly Püssa ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse elamumajanduse osakonna peaspetsialist.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär