Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluspindu teenindavate maaüksuste aadresside muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.05.2009 korraldus number 804
Redaktsiooni kehtivus:20.05.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. mai 2009 nr 804‑k

 

 

Liikluspindu teenindavate maaüksuste aadresside muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“§ 6 lg 3 p 1, lg-te 5 ja 6, § 9 lg 1, § 18 lg 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 määruse nr 43 „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ § 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavaraameti 24. aprilli 2009 kirjast nr 2.2-1/581 ja Harju maavanema 4. veebruari 2008 korralduses nr 244-k nimetatud Kopli tn T1 aadressi ning 4. veebruari 2008 korralduses nr 245-k nimetatud Kopli tn T2 aadressi, Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2001 korralduse nr 4211-k „Tänavarajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajaliku maa määramine“ p-s 1.2 nimetatud Tartu mnt lõik T-5 aadressi ja 25. juuni 2008 korralduse nr 1193-k „Tänavarajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajaliku maa määramine“ p-s 1.12 nimetatud Sipelga tänav T9 aadressi korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta maaüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1  Senine aadress – Kopli tn T1

Uus aadress – Kopli tänav T1

1.2  Senine aadress – Kopli tn T2

Uus aadress – Kopli tänav T2

1.3  Senine aadress – Tartu mnt lõik T-5

Uus aadress – Tartu maantee T5

1.4  Senine aadress – Sipelga tänav T9

Uus aadress – Kuklase tänav T2

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär