Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2009 määrus number 40 [RT IV, 07.06.2013, 29]
Jõustumine:11.05.2009
Redaktsiooni kehtivus:11.05.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 29]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

6. mai 2009 nr 40

 

 

 

Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaosas Seli asumis paiknevale metsale nimeks Seli mets (lisa 1).

§ 2. Määrata Lasnamäe linnaosas paiknevatele parkidele nimed järgnevalt:

1) Ülemiste asumis Jüriöö park (lisa 2);

2) Sikupilli asumis Pae park (lisa 3);

3) Mustakivi, Seli ja Priisle asumis Tondiloo park (lisa 4).

§ 3. Määrus jõustub 11. mail 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

6. mai 2009 määruse nr 40

„Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

LISA 1

Seli metsa asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

6. mai 2009 määruse nr 40

„Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

LISA 2

Jüriöö pargi asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

6. mai 2009 määruse nr 40

„Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

LISA 3

Pae pargi asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

6. mai 2009 määruse nr 40

„Lasnamäe linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

LISA 4

Tondiloo pargi asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär