Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2009 korraldus number 741
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 09.12.2009 nr 2027

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. mai 2009 nr 741-k

 

 

Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ning taksoveo eeskirja“ p-de 1.3.21, 2.11 ja 2.12 alusel

 

 

     

1. Kinnitada taksokomisjon järgmises koosseisus:

komisjoni esimees:        Jaanus Mutli – Tallinna abilinnapea;

aseesimees:                   Ruth Pärn – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja;

liikmed:                         Margus Kehi – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

Evelyn Roosileht – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna vanemspetsialist;

Artur Afanasjev – Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolliosakonna peainspektor.

2. Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldus jõustub 11. mail 2009.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär