Tallinna teenetemärgi andmine

Tallinna Linnavolikogu 30.04.2009 otsus number 88

Redaktsiooni kehtivus 30.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2009 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lõigete 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2009. aastal järgmistele isikutele:

Svetlana Jantšek

– festivali “Kuldne mask“ eestvedaja ja korraldaja;

Gerd Kanter

– olümpiavõitja ja maailmameister kettaheites;

Hanon Barabaner

– majanduse ja hariduse arendaja Tallinnas;

Jüri Ratas

– Tallinna linnapea aastatel 2005-2007, Euroopa Rohelise Pealinna idee ellukutsuja;

Toomas Sepp

– Tallinna kohaliku omavalitsuse aktiivne edendaja;

Igor Volkov

– linnaplaneerimise arendaja ja endine linna peaarhitekt;

Ain Valdmann

– edukas kommunaalmajanduse valdkonna arendaja Tallinnas;

Raik Saart

– kauaaegne ja tulemuslik kohaliku omavalitsuse asutuste ja riigiasutuste juht;

Rein Ruutsoo

– vaba ühiskonna ja demokraatia õiguste arendaja Eestis;

Kersti Põldemaa

– sotsiaalhoolekande aktiivne arendaja Tallinnas;

Arne-Lembit Kööp

– ortopeedia arendaja Tallinnas ja oma koolkonna kujundaja;

Aleksander Kofkin

– Tallinna ettevõtluse, majanduse ja turismi arendaja;

Ralf Allikvee

– kauaaegne tulemuslik haiglajuht;

Tiiu Hurt

– kauaaegne linnateenistuja;

Jüri Riives

– tulemuslik ettevõtluse arendaja;

Kersti Nigesen

– Tallinna vanalinna kui ülemaailmse tähtsusega ajaloopärandi väärtustaja;

Liivi Soova

– keskaja päevade korraldaja ning Eesti rahvusliku käsitöö traditsioonide hoidja ja arendaja;

Hugo Linholm

– Tallinna ühistranspordi pikaajaline arendaja;

Väinu Kaabel

– linnaliinide bussijuht, kauaaegne linnakodanike eeskujulik teenindaja;

Eve Annus

– noorsootöö edendaja Tallinnas;

Sirje Meidra

– kauaaegne linnateenistuja;

Reet Krieger

– kauaaegne treener-pedagoog.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees