Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
30.04.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teenetemärgi andmine
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2009 otsus number 88
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2009 nr 88

 

 

 

 

 

Tallinna teenetemärgi andmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 11 lõigete 5 ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Anda Tallinnale osutatud eriliste teenete eest Tallinna teenetemärk 2009. aastal järgmistele isikutele:

Svetlana Jantšek

– festivali “Kuldne mask“ eestvedaja ja korraldaja;

Gerd Kanter

– olümpiavõitja ja maailmameister kettaheites;

Hanon Barabaner

– majanduse ja hariduse arendaja Tallinnas;

Jüri Ratas

– Tallinna linnapea aastatel 2005-2007, Euroopa Rohelise Pealinna idee ellukutsuja;

Toomas Sepp

– Tallinna kohaliku omavalitsuse aktiivne edendaja;

Igor Volkov

– linnaplaneerimise arendaja ja endine linna peaarhitekt;

Ain Valdmann

– edukas kommunaalmajanduse valdkonna arendaja Tallinnas;

Raik Saart

– kauaaegne ja tulemuslik kohaliku omavalitsuse asutuste ja riigiasutuste juht;

Rein Ruutsoo

– vaba ühiskonna ja demokraatia õiguste arendaja Eestis;

Kersti Põldemaa

– sotsiaalhoolekande aktiivne arendaja Tallinnas;

Arne-Lembit Kööp

– ortopeedia arendaja Tallinnas ja oma koolkonna kujundaja;

Aleksander Kofkin

– Tallinna ettevõtluse, majanduse ja turismi arendaja;

Ralf Allikvee

– kauaaegne tulemuslik haiglajuht;

Tiiu Hurt

– kauaaegne linnateenistuja;

Jüri Riives

– tulemuslik ettevõtluse arendaja;

Kersti Nigesen

– Tallinna vanalinna kui ülemaailmse tähtsusega ajaloopärandi väärtustaja;

Liivi Soova

– keskaja päevade korraldaja ning Eesti rahvusliku käsitöö traditsioonide hoidja ja arendaja;

Hugo Linholm

– Tallinna ühistranspordi pikaajaline arendaja;

Väinu Kaabel

– linnaliinide bussijuht, kauaaegne linnakodanike eeskujulik teenindaja;

Eve Annus

– noorsootöö edendaja Tallinnas;

Sirje Meidra

– kauaaegne linnateenistuja;

Reet Krieger

– kauaaegne treener-pedagoog.

2. Tallinna Linnakantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees