Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Euroopa Kergejõustiku Assotsiatsiooni, Eesti Kergejõustikuliidu ja Tallinna linna vahelise lepingu heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 705
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 29. aprill 2009 nr 705-k

 

 

Euroopa Kergejõustiku Assotsatsiooni, Eesti Kergejõustikuliidu ja Tallinna linna vahelise lepingu heakskiitmine ja volituse andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Euroopa Kergejõustiku Assotsatsiooni, Eesti Kergejõustikuliidu ja Tallinna linna vaheline leping.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama kolmepoolsele lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning Eesti Kergejõustikuliidule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Euroopa Kergejõustiku Assotsatsiooni, Eesti Kergejõustikuliidu ja Tallinna linna vaheline leping