Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 694.
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine