Tallinna Linnavalitsus 29.04.2009 korraldus number 694.
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks Tvk o 27 19.02.2009
2 Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Tvk m 39 19.06.2003 01.10.2003
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996