Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osaühingu Vabaduse Väljaku Parkimismaja lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 16.04.2009 otsus number 73
Redaktsiooni kehtivus:16.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

16. aprill 2009 nr 73

 

 

 

 

Osaühingu Vabaduse Väljaku Parkimismaja lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 11, § 201 p 1, § 202 lg‑te 2 ja 3 ja § 206 lg 1, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 “Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Osaühingu Vabaduse Väljaku Parkimismaja osanikuõiguste teostajana

 

 

1. Lõpetada Osaühing Vabaduse Väljaku Parkimismaja, äriregistrikoodiga 10904814, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 (edaspidi osaühing) alates 1. maist 2009.

2. Määrata osaühingu likvideerijaks osaühingu juhatuse liige Tarvo Lindma.

3. Likvideerijal on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

4. Likvideerija võib teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud osaühingu likvideerimiseks.

5. Teha likvideerijale ülesandeks anda likvideerimisest allesjäänud raha üle Tallinna linnale.

6. Maksta osaühingu likvideerimise eest likvideerijale Tarvo Lindmale tasu 3 000 (kolm tuhat) krooni kuus.

7. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha otsus teatavaks Tarvo Lindmale.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees