Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 20.04.2009 korraldus number 622
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2009 nr 622-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi (registrikood 80132193) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning Mittetulundusühingule Audentese Võrkpalliklubi.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

20. aprilli 2009

korraldusele nr 622-k

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “....“ aprill 2009

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Edgar Savisaar, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ... aprilli 2009 korralduse nr …. -k alusel,

ja

Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi (registrikood 80132193), asukoht Tondi 84, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Hans Pajoma, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad kaasa aidata Tallinna linna tuntusele läbi võrkpallimeeskonna esinemise rahvusvahelistel võistlustel.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Tallinna linn soovib pakkuda linlastele tipptasemel sportlikku elamust.

4.      Tallinna linn soovib hooajaks 2009/2010 valida Tallinna võrkpalli esindusmeeskonnaks Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi võrkpallimeeskonna TALLINN SELVER (edaspidi TALLINN SELVER).

5.      Tallinna linn tunnustab TALLINN SELVER saavutusi ning tahet osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

Poolte kokkulepped

6.      TALLINN SELVER 2009/2010 hooaja eesmärgid on Schenker Liigas, mis on Eesti, Läti ja Leedu ühisliiga, jõuda Final Fouri, Euroopa karikasarja Challenge Cup`il pääseda teise ringi ning võita nii Eesti karika- kui ka meistrivõistlused.

7.      Tallinna võrkpalli esindusmeeskonna nimes peab sisalduma nimi Tallinn.

8.      TALLINN SELVER kohustub tegema endast kõikvõimaliku punktis 6 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

9.      TALLINN SELVER kohustub reklaamima Tallinna linna ja kasutama Tallinna sümboolikat kõikides reklaammaterjalides, võistlusdressil, võistlusvormil ja võistlusareenil kus peetakse kodumänge.

10.  TALLINN SELVER toetab esindusmeeskonna noortetegevust ning aitab kaasa järjepidevusele töös noorte võrkpalluritega.

11.  TALLINN SELVER korraldab võimalusel näidistreeninguid või esinemisi Tallinna üldhariduskoolides ja spordiklubides.

12.  TALLINN SELVER kohustub osalema pealinnas läbiviidavatel sporti propageerivatel üritustel või nende korraldamisel.

 

Kokkuleppe tähtaeg

13.  Pooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2009/2010 võrkpallihooaja lõpuni.

14.  Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

15.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet                                  Mittetulundusühing

Rein Ilves                                                                     Audentese

Juhataja                                                                        Võrkpalliklubi

                                                                                    Kaupo Torro

                                                                                    Juhataja

 

3725011874                                                              37256617217

rein.ilves@tallinnlv.ee                                                     kaupo.torro@audentes.ee


Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

 

Edgar Savisaar                                                Hans Pajoma

Tallinna linn                                                                 Mittetulundusühing Audentese Võrkpalliklubi

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei õigusteenistuse

õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja

linnasekretäri ülesannetes