Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eurole ülemineku ettevalmistamiseks moodustatud komisjoni uue koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 607
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 117

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 607-k

 

 

Eurole ülemineku ettevalmistamiseks moodustatud komisjoni uue koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse  § 50¹ lg 6 alusel

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006 korralduse nr 249-k „Komisjoni moodustamine eurole ülemineku ettevalmistamiseks“ punkti 1 ja kinnitada Tallinna Linnavalitsuse eurole ülemineku ettevalmistamiseks moodustatud ajutise komisjon koosseis järgnevalt:

komisjoni esimees:

Taavi Aas                                 Tallinna abilinnapea;

komisjoni liikmed:     

Jaanus Mutli                             Tallinna abilinnapea;

Toomas Sepp                           Tallinna linnasekretär;

Katrin Kendra                          finantsdirektor;

Väino Olev                               infotehnoloogia direktor;

Kaarel-Mati Halla                     arendusdirektor;

Aave Jürgen                             Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor;

Tiina Kitsing                             Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja;

Alar Pink                                  Tallinna linnapea nõunik;

Angelika Kallakmaa-Kapsta     Tallinna abilinnapea nõunik.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. veebruari 2006  korralduse nr 249-k „Komisjoni moodustamine eurole ülemineku ettevalmistamiseks“ punktiga 1 kinnitatud komisjoni koosseis.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär