Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 606
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

REDAKTSIOON:

Tlv k 30.12.2009 nr 2194

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 606-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 

 

     

1. (Kehtetu - Tlv k 30.12.2009 nr 2194)

2. Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2007 korralduses nr 1670-k “Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajutise komisjoni moodustamine” tehakse järgmised muudatused:

2.1  punktiga 1 moodustatud komisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

2.1.1 komisjoni liikmeteks kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri ja Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse teenistuse direktor Priit Pärtelpoeg;

2.1.2 komisjoni koosseisust arvatakse välja Margus Kruusmägi;

2.1.3 Alo Brandti ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja;

2.2 punktis 3 asendatakse sõna “Elamumajandusamet” sõnaga “Linnavaraamet”.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Einike Urile, Priit Pärtelpojale, Alo Brandtile ja Helena Koortsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär