Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Paljassaare tee 35)
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 611
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 611-k

 

 

Linnavara valitseja  muutmine (Paljassaare tee 35)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktidega 3, 5.4, 14, 15 ja 17 ning tulenevalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ettepanekust

 

 

1. Põhja-Tallinna Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Paljassaare tee 35 asuv  sotsiaalmajutusüksuse hoone (ehitisregistri kood 101044048) Tallinna Linnavaraameti valitsemisele ja bilanssi.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär